Angol nyelv oktatás kategória bejegyzései

Egyszerű az angol nyelv?

Egyszerű az angol nyelv?

angol nyelviskola Budapest
angol nyelviskola Budapest

Akik még esetleg nem találkoztak behatóbban az angol nyelvvel, vagy épp csak most tervezik, hogy szeretnék megtanulni a szigetország anyanyelvét, azokban biztos megfordult már a kérdés, hogy egyszerű-e az angol nyelv? Természetesen erre a kérdésre nehéz egyöntetű választ adni, ha most az ismerőseink körében tennénk fel ezt a kérdést, több mint valószínű, hogy igen és nemleges választ is kapnánk. Éppen ezért a kérdés tisztázása végett, most mi is arra keressük a választ, hogy vajon egyszerű-e az angol nyelv?

Angol szórend

Az első amit érdemes megvizsgálnunk e témakörben, hogy a használt szórend miként is működik az angol nyelvben. A magyarhoz hasonlóan az angolban is megkülönböztethetünk kijelentő, kérdő és tagadó szórendet is.

Kijelentő szórend

Alany + Állítmány + Tárgy

Az angol nyelvben kötött szórend van, ami azt jelenti, hogy meghatározott sorrendben kell a szavakat egymás után tenni. Ez persze nem terjed ki mindenre, van egy kis mozgásterünk, de ami biztos, az az, hogy az alany és az állítmány (de legalábbis az igei része, azaz az ige) soha nem cserél helyet.

Tagadó szórend

Alany + segédige + NOT + Ige

A tagadó mondatok felépítésüket tekintve a kijelentőkre hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy használnunk kell egy segédigét, ami persze nem mindegy, hogy milyen, majd ellátjuk egy NOT tagadószóval.

Fordított szórend – Kérdő mondatok

(Kérdőszó) + Segédige + Alany + Ige*

Kérdőszó vagy van, vagy nincs, attól függően, hogy mondatunk kiegészítendő-e, vagy eldöntendő. A kérdő mondatok legnagyobb részében fordított szórendet használunk, ami abból áll, hogy egy megfelelő segédigét beillesztünk az alany elé.

Bár az angol nyelvben kötött szórend van, mégis több variációs lehetőség közül is választhatunk. Ha biztosra akarunk menni, akkor tartsuk be az alany + állítmány + tárgy + egyéb határozó sorrendet, így nem lőhetünk bakot. Tehát eddig nem tűnik túl bonyolultnak az angol nyelv elsajátítása.

Angol ragozás

Amikor a szórendet már ismerjük, érdemes belemélyednünk a ragozás rejtelmeibe is. Itt már jóval több olyan dologgal találkozhatunk, melyek láttán először felhúznánk szemöldökünk. Azonban a kezdeti ijedtség mögé nézve, az esetek többségében itt is fellelhető némi logika.

Aki abszolút nem foglalkozott még az angol nyelvvel, annak már a létige ragozás is furcsa lehet elsőre, pedig nagyjából ugyanazt a logikát követi, mint a magyar is (én, te, ő, mi, ti, ők) azonban egy pici csavart beletesz, amikor az „ő”-ről beszélünk, mint férfi, nő, vagy tárgyas esetben:

  • Egyes szám, első személy: I am (én vagyok)

  • Egyes szám, második személy: you are (te vagy)

  • Egyes szám, harmadik személy: he is (férfi); she is (nő); it is (tárgy)

  • Többes szám, első személy: we are (mi vagyunk)

  • Többes szám, második személy: you are (te vagy)

  • Többes szám, harmadik személy: they are (ők vannak)

Emellett persze számos ragozási különcséggel összefuthatunk tanulmányink során, mint a főnevek és melléknevek esetén a többesszám, vagy a fokozás.

Azonban ezek jelentős része szintén tanulható, sőt mi több logikával ki is következtethető. Ez alól talán csak a rendhagyó változatok azok, melyek mindenképp komoly időráfordítást igényelnek a tanulás során.

Angol igeidők

Akik fejszéjüket az angol nyelv elsajátításába vágják, először biztosan megrökönyödnek a 12 igeidő hallatán. Azonban ezek felépítése a szórendhez hasonlóan logikus, megfelelő időben történő használatuk azonban mindenképp gyakorlást igényel. Önmagában az igeidő ismerete ugyanis nem garancia arra, hogy élő beszédben a megfelelő időben és módon tudjuk kifejezni magunkat vele.

1. Egyszerű jelen – Folyamatos jelen – Befejezett jelen – Folyamatos befejezett jelen

Egyszerű jelennel rendszeresen ismétlődő, szokásos cselekvést, esetleg állapotot, fejezünk ki, míg a folyamatos jelennel most, vagy csak mostanában történő cselekvést. A befejezett jelennek mindig konkrét hatása van a jelenre, és nem szabad benne múlt idejű időhatározót használni.

2. Egyszerű múlt – Folyamatos múlt – Befejezett múlt – Folyamatos befejezett múlt

Az egyszerű múlt mindig megtörtént, befejezett cselekvést fejez ki, a folyamatos múlt pedig csak azt, hogy a cselekvés történt, de hogy be is fejeződött-e azt nem tudjuk/tudhatjuk meg. A folyamatos múlttal egy adott múltbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvést, a befejezett múlttal egy adott múltbeli pillanatra befejezett cselekvést, a folyamatos befejezett múlttal pedig egy adott múltbeli időpontban már folyamatban lévő cselekvést tudunk kifejezni.

3. Egyszerű jövő – Folyamatos jövő – Befejezett jövő – Folyamatos befejezett jövő

A múltakhoz hasonlóan, a folyamatos jövővel egy adott jövőbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvést, a befejezett jövővel egy adott jövőbeli pillanatra befejezett cselekvést, a folyamatos befejezett jövővel pedig egy adott jövőbeli időpontban már folyamatban lévő cselekvést tudunk kifejezni.

Rendhagyó angol szavak

A legtöbb nehézséget az igeidők megfelelő használata mellett jó eséllyel az fogja okozni, amikor rendhagyó igéket, főneveket, vagy esetleg mellékneveket akarunk beszédünkben használni. Sajnos ezeket mindenképp meg kell tanulnunk, főképp azért is, mert az alapvető kommunikáció során használt szókincs jelentősebb része ezekre a rendhagyó kifejezésekre épül, mint például: have, sit, wear, read stb.

Összegezve:

Az angol nyelv tehát összességében nem nevezhető nehéz nyelvnek, hiszen nyelvtani szerkezetei logikusak, csupán a mi magyar nyelvtanhoz szokott észjárásunkat teheti olykor próbára. Azonban azok számára akik folyamatosan és kitartóan sok energiát fektetnek a tanulásba, azoknak minden bizonnyal nem jelenthet gondot a szigetország nyelvének elsajátítása.